Praca z systemem

Opis produktu

Procesy biznesowe występują we wszystkich przedsiębiorstwach niezależnie od ich wielkości oraz gałęzi rynku. Odpowiednio utrzymywane, zarządzane i optymalizowane procesy pozwalają reagować odpowiednio szybko na zmieniające się warunki zewnętrzne a także efektywnie realizować czynności planowania, wytwarzania i kontroli wewnątrz firmy. Procesy biznesowe są układem nerwowym dobrze działającej organizacji. Zastosowanie systemu zależy od określonych procesów obiegu informacji i decyzji w przedsiębiorstwie lub instytucji.

Aurea BPM to kompletny zestaw aplikacji do modelowania, realizacjioptymalizacji procesów biznesowych. Produkt przeznaczony jest do wykorzystania w organizacjach, w których postępowanie zgodnie z procedurami stanowi podstawę funkcjonowania. W ramach wdrożenia, w zależności od potrzeb Klientów, wykonujemy także analizęmodelowanie procesów biznesowych a przede wszystkim integrację z istniejącymi systemami przedsiębiorstwa.

czytaj więcej

Cechy wyróżniające Aurea BPM

 • Podejście „od biznesu do IT” (zamiast kolejnego systemu CASE) - IT świadczy usługi dla biznesu, biznes na swoje potrzeby, które analizujemy, wykorzystuje procesy biznesowe.
 • Realny system webowy (modelowanie, instalacja, użytkowanie, administracja)
 • Parametryzowalność i wszechstronność modułów systemu (od prostego workflow po kompleksowe rozwiązania z użyciem baz danych, portalu użytkownika i klienta, zarządzania kontentem, automatyzacji zadań, zarządzania obciążeniem, rozwiązań mobilnych, monitorowania biznesowego, After Action Review, symulacji)
 • Wydajnośćskalowalność (pozioma i pionowa, ponad 6000 użytkowników pracujących współbieżnie, 27 zintegrowanych komponentów w ramach jednego procesu)
 • Koncentracja zarówno na dokumencie/informacji jak i na procesie biznesowym z nim związanym. 

Stacja klienta

Jedynym oprogramowaniem potrzebnym do działania systemu Aurea BPM jest przeglądarka internetowa:

 • Internet Explorer 9 +
 • Mozilla Firefox
 • Opera 9 +
 • Google Chrome

Modelowanie procesów biznesowych

Aurea Business Process Modeler, to moduł graficznego modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN. Za pomocą modułu Aurea Business Process Modeler upoważnieni użytkownicy systemu definiują nowe oraz modyfikują istniejące procesy biznesowe wykorzystując takie elementy, jak: zdarzenie początkowe, zadanie, zdarzenie pośrednie, bramki logiczne, zdarzenie końcowe. Proces jest definiowany, jako zbiór aktywności realizowanych w określonej sekwencji, równolegle lub iteracyjnie.  Aurea Business Process Modeler umożliwia również dodanie ról oraz przypisanie ich do poszczególnych zadań. W module tym użytkownik globalnie definiuje formularz i lokalnie ustawia widoczności dla poszczególnych zadań. W Aurea Business Process Modeler możliwe jest wersjonowanie modeli. W module tym użytkownik może pracować na kilku modelach jednocześnie.

 

Generowanie dokumentów

System Aurea BPM pozwala na generowanie dokumentów, których szablon został zdefiniowany w MS Word lub Jaspersoft Studio. W celu wygenerowania dokumentu na podstawie danych uzupełnianych na formularzu składania dokumentu należy przygotować szablon danego dokumentu. W tym celu należy dodać pola typu MERGEFIELD do dokumentu w formacie *.docx za pomocą oprogramowania MS WORD (2003 i nowsze). Dodawane pola powinny mieć identyczne nazwy jak pola zdefiniowane w procesie. Tak utworzony szablon należy dodać do Aurea Modeler.

czytaj więcej

Realizacja procesów biznesowych

Moduł Aurea Process Execution Engine jest odpowiedzialny za realizacje procesów zdefiniowanych w Aurea Business Process Modeler. Za każdym razem, gdy uruchamiany jest proces określonego typu system tworzy jego instancję, wykonuje czynności automatyczne, przekazuje odpowiednim użytkownikom czynności do wykonania uzupełniając ich listę zadań. Ponadto moduł Aurea Process Execution Engine kolekcjonuje wszystkie dane o realizacji procesu, co pozwala na jego mierzenie, analizowanieoptymalizację.

Zbieranie statystyk i raportowanie

 

Komponent Aurea Business Activity Monitoring stanowi zbiór predefiniowanych raportów o stanie procesów. Narzędzie przeznaczone jest dla właścicieli procesów, kierowników i pozostałych użytkowników. Raporty zasilane są danymi kolekcjonowanymi przez moduł Aurea Process Execution Engine. Dzięki zastosowaniu przejrzystej relacyjnej struktury danych istnieje możliwość tworzenia również raportów ad-hoc za pomocą innych dostępnych narzędzi obsługujących język SQL.

Aurea Repozytorium dokumentów

 

Aurea Repozytorium Dokumentów jest miejscem, w którym są składowane dokumenty – zarówno te, które są niezbędne do obsługi procesów, jak i dokumenty niezwiązane z żadnym procesem. Aurea Repozytorium Dokumentów daje dostęp do centralnego repozytorium wszystkich elektronicznych dokumentów przedsiębiorstwa oraz ułatwia administrowanie i utrzymywanie archiwów zewnętrznych.

Interfejs użytkownika

Użytkownicy systemu realizujący zadania w ramach procesów biznesowych korzystają z modułu Aurea User Portal. Moduł ten oprócz listy zadań danego użytkownika prezentuje również informacje o stanie aktualnie przetwarzanych procesów oraz historię przetwarzania procesów, których realizacja już się zakończyła.

Administrowanie systemem

Do administrowania systemem służy moduł Aurea Admin Portal. Komponent ten pozwala definiować nowe procesy biznesowe, tworzyć kolejne wersje istniejących procesów, zakładać użytkowników i nadawać im odpowiednie uprawnienia, śledzić realizacje bieżących procesów, kończyć realizację procesów lub przekazywać je do wykonania innym osobom.

Obszary zastosowania

 • Sprawy organizacyjne
  • zapotrzebowania wewnętrzne,
  • organizacja i logistyka transportu,
  • rezerwacja pomieszczeń,
  • organizacja przedsięwzięć

 

 • IT
  • zamówienie sprzętu,
  • zgłoszenia serwisowe,
  • zgłoszenia awarii.

 

 •  Procedury księgowe
  • księgowanie wydatków,
  • planowanie budżetów,
  • zapotrzebowanie zakupowe,
  • wydatki pracownicze,
  • obsługa faktur – akceptacja i księgowanie,
  • rejestracja sprzedaży,
  • zarządzanie środkami trwałymi,
  • kontrola realizacji budżetu,
  • obsługa zamówień.

czytaj więcej
 • Kadry
  • wnioski o urlop,
  • anulowanie wniosku urlopowego,
  • korekta wniosku urlopowego,
  • kalendarz urlopowy,
  • wnioski o delegację służbową,
  • wnioski o rozliczenie delegacji,
  • postępowanie zakupowe,
  • rekrutacja pracownika,
  • wnioski o płatność,
  • wnioski o dofinansowanie,
  • polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
  • umowa o dzieło,
  • umowa zlecenie,
  • obieg zaliczek,
  • rozliczenie nadgodzin,
  • dystrybucja dokumentów kadrowo-płacowych,
  • plan i logistyka szkoleń,
  • wydatki pracownicze,
  • okresowa ocena pracowników.

czytaj więcej

Cechy systemu

 • Szybka instalacja,
 • Proste licencjonowanie- brak ukrytych kosztów,
 • Bogata funkcjonalność,
 • Intuicyjność obsługi,
 • Wersja webowa mobilna,
 • Automatycznie rozpoczynanie procesów,
 • Możliwości integracji ze środowiskiem zewnętrznym,
 • Stały rozwój aplikacji – nowe funkcjonalności,
 • Archiwizacja dowolnych dokumentów – papierowych, elektronicznych,
 • Zgodność ze światowymi standardami (WFMC),
 • Korzystne ROI,
 • Możliwość zaawansowanego oraz pełnotekstowe, wyszukiwania  dokumentów ( sprawa, dokument,  korespondencja) za pomocą różnych kryteriów wyszukiwania z wykorzystaniem fleksji języka polskiego,
 • Tworzenie powiązań pomiędzy dokumentami i sprawami,
 • Monitorowanie i śledzenie dokumentów (wersjonowanie),
 • Raportowanie – możliwość  budowania indywidualnych raportów i statystyk,
 • Otwartość rozwiązania – system bazuje na pewnych i sprawdzonych  standardach,
 • Łatwość integracji z innym systemami : ECM, systemami ERP, CRM, księgowymi itp.,
 • Zgodność systemu z wymaganiami Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Zgodność z normą ISO 9001
 • System polski, napisany po kątem wymagań polskiego
 • użytkownika i dostosowany do wymogów polskiego prawa
 • Pełna kontrola nad kodem źródłowym
 • Wiarygodność systemu potwierdzona testami oraz licznymi referencjami
 • Skalowalność oraz otwartość systemu
 • Stały rozwój aplikacji-nowe funkcjonalności, zgodnie z życzeniami i potrzebami klienta,
 • System jest bezpieczny dzięki wbudowanemu systemowi autentykacji, zapewnieniu bezpiecznej transmisji danych oraz mechanizmom szyfrowania  oraz kompresji,
 • Autentykacja poprzez identyfikator i hasło,
 • Transmisja danych pomiędzy klientem, a serwerem systemu zabezpieczona przy użyciu kodowania SSL (Secure Socket Layer),
 • Przeglądarka klienta komunikuje się z serwerem,
 • WWW przy pomocy protokołu HTTPS.

Integracja z systemami przedsiębiorstwa

Dla sprawnej realizacji zadań użytkownik powinien mieć dostęp do „merytorycznych” systemów istniejących w przedsiębiorstwie. Na przykład podczas realizacji procesu zatwierdzania kosztów jednym z zadań jest rozpisanie kosztów na poszczególne jednostki organizacyjne. Podczas obsługi procesu użytkownik powinien mieć bezpośredni dostęp do formularza, który pozwoli wprowadzić takie dane. Moduł Aurea SOA Integrator pozwala zagnieżdżać istniejące systemy w interfejsie użytkownika systemu Aurea BPM. Dzięki temu odpowiedni formularz z zewnętrznego systemu może zostać przywołany i wyświetlony w oknie aplikacji. Innym sposobem integracji jest wykorzystanie architektury zorientowanej na usługi (SOA). Przy takim podejściu podczas realizacji zadania w ramach procesu moduł Aurea SOA Integrator wywoła usługę innego systemu i poleci mu zrealizowanie.

Aurea BPM umożliwia integrację z systemami, które już wykorzystywane są w przedsiębiorstwie, np.:

 • systemy księgowe,
 • systemy kadrowe,
 • systemy dedykowane,
 •  systemy produktowe,
 • zewnętrzne bazy danych,
 • inne.

Technologia

Modułowa i wielowarstwowa architektura systemu zapewnia unikalne właściwości, niezwykłą elastyczność oraz szeroki wachlarz możliwych funkcjonalności oraz mnogość obszarów jego zastosowań. Poszczególne moduły systemu wzajemnie ze sobą współpracują tworząc spójną i kompleksową platformę do budowy efektywnych rozwiązań. Poszczególne warstwy systemu: poziom danych, logiki biznesowej oraz warstwa prezentacji są od siebie wyraźnie oddzielone. Wszystkie elementy i moduły systemu, które składają się na całość rozwiązania, są ze sobą wzajemnie zintegrowane i dostępne z poziomu przeglądarki www.

czytaj więcej