Generowanie dokumentów

System Aurea BPM pozwala na generowanie dokumentów, których szablon został zdefiniowany w MS Word lub Jaspersoft Studio. W celu wygenerowania dokumentu na podstawie danych uzupełnianych na formularzu składania dokumentu należy przygotować szablon danego dokumentu. W tym celu należy dodać pola typu MERGEFIELD do dokumentu w formacie *.docx za pomocą oprogramowania MS WORD (2003 i nowsze). Dodawane pola powinny mieć identyczne nazwy jak pola zdefiniowane w procesie. Tak utworzony szablon należy dodać do Aurea Modeler. Dodawanie szablonów dokumentów odbywa się w Aurea Modeler, gdzie użytkownik może dodać klika szablonów, które generowane będą na poszczególnych zadaniach. Dodany szablon będzie wypełniany przez system danymi z określonych pól z procesu. Możliwe jest więc np. utworzenie tabelki, do której w odpowiednio oznaczone miejsca będą wstawiane wartości wpisane przez użytkownika w formularzach obsługi procesu.
  Dokumenty dodane do systemu w trakcie obsługi procesu można pobierać, edytować oraz zapisywać w czasie bieżącej obsługi procesów bezpośrednio w systemie Aurea BPM. Ułatwia to oraz przyśpiesza obsługę zadań związanych zarówno z szeroko pojętym obiegiem dokumentów jak i wszystkich innych procesów biznesowych w których występują załączniki w formie dokumentów elektronicznych.