Aurea Repozytorium dokumentów

 

Aurea Repozytorium Dokumentów jest miejscem, w którym są składowane dokumenty – zarówno te, które są niezbędne do obsługi procesów, jak i dokumenty niezwiązane z żadnym procesem. Aurea Repozytorium Dokumentów daje dostęp do centralnego repozytorium wszystkich elektronicznych dokumentów przedsiębiorstwa oraz ułatwia administrowanie i utrzymywanie archiwów zewnętrznych.

Dostęp do dokumentów może być regulowany prawami dostępu, które zapewniają poufność danych. System umożliwia także wersjonowanie oraz zabezpieczanie przed nadpisaniem dokumentów, nad którymi pracuje grupa pracowników. Dokumenty mogą być przechowywane w skrzynkach dokumentów i dowolnie grupowane za pomocą kategorii. Dzięki temu każdy dokument znajduje się we właściwym miejscu. Wszystkie te rozwiązania ułatwiają porządkowanie i wyszukiwanie ogromnej ilości dokumentacji tworzonej w codziennej pracy.