Cechy wyróżniające Aurea BPM

  • Podejście „od biznesu do IT” (zamiast kolejnego systemu CASE) - IT świadczy usługi dla biznesu, biznes na swoje potrzeby, które analizujemy, wykorzystuje procesy biznesowe.
  • Realny system webowy (modelowanie, instalacja, użytkowanie, administracja)
  • Parametryzowalność i wszechstronność modułów systemu (od prostego workflow po kompleksowe rozwiązania z użyciem baz danych, portalu użytkownika i klienta, zarządzania kontentem, automatyzacji zadań, zarządzania obciążeniem, rozwiązań mobilnych, monitorowania biznesowego, After Action Review, symulacji)
  • Wydajnośćskalowalność (pozioma i pionowa, ponad 6000 użytkowników pracujących współbieżnie, 27 zintegrowanych komponentów w ramach jednego procesu)
  • Koncentracja zarówno na dokumencie/informacji jak i na procesie biznesowym z nim związanym. 

Podejście standardowe składa się z czterech kroków. Pierwszy krok charakteryzuje się zaprojektowaniem procesu biznesowego. W drugim kroku proces jest rozbudowany i następuje jego rozwój. Trzeci krok zapewnia zainstalowanie i wgranie procesu biznesowego. W czwartym kroku system jest już gotowy do pracy dla użytkowników.

    

 

Podejście Aurea BPM jest prostrzym podejściem w porówananiu do podejścia standardowego, ponieważ instalując model, który jest utworzony w module Aurea Modeler mamy już działający system, gotowy do pracy dla użytkowników.