• Sprawy organizacyjne
  • zapotrzebowania wewnętrzne,
  • organizacja i logistyka transportu,
  • rezerwacja pomieszczeń,
  • organizacja przedsięwzięć

 

 • IT
  • zamówienie sprzętu,
  • zgłoszenia serwisowe,
  • zgłoszenia awarii.

 

 •  Procedury księgowe
  • księgowanie wydatków,
  • planowanie budżetów,
  • zapotrzebowanie zakupowe,
  • wydatki pracownicze,
  • obsługa faktur – akceptacja i księgowanie,
  • rejestracja sprzedaży,
  • zarządzanie środkami trwałymi,
  • kontrola realizacji budżetu,
  • obsługa zamówień.

 • Sprzedaż
  • procesy ofertowe,
  • obsługa zamówień wew. i zew.,
  • raportowanie sprzedaży,
  • reklamacje produktów,
  • finanse i ubezpieczenia,
  • wnioski kredytowe,
  • transfery środków finansowych,
  • otwieranie rachunków bankowych,
  • wnioski ubezpieczeniowe,
  • windykacja,
  • sprawy kadrowe,
  • podania pracowników,
  • wnioski o zaliczkę.

 

 • Kancelaria
  • korespondencja wchodząca,
  • korespondencja wychodząca,
  • obieg dokumentu,
  • obieg korespondencji,
  • archiwizacja umów,
  • baza aktów prawnych.