Praca z systemem

Opis produktu

Procesy biznesowe występują we wszystkich przedsiębiorstwach niezależnie od ich wielkości oraz gałęzi rynku. Odpowiednio utrzymywane, zarządzane i optymalizowane procesy pozwalają reagować odpowiednio szybko na zmieniające się warunki zewnętrzne a także efektywnie realizować czynności planowania, wytwarzania i kontroli wewnątrz firmy. Procesy biznesowe są układem nerwowym dobrze działającej organizacji. Zastosowanie systemu zależy od określonych procesów obiegu informacji i decyzji w przedsiębiorstwie lub instytucji.

Aurea BPM to kompletny zestaw aplikacji do modelowania, realizacjioptymalizacji procesów biznesowych. Produkt przeznaczony jest do wykorzystania w organizacjach, w których postępowanie zgodnie z procedurami stanowi podstawę funkcjonowania. W ramach wdrożenia, w zależności od potrzeb Klientów, wykonujemy także analizęmodelowanie procesów biznesowych a przede wszystkim integrację z istniejącymi systemami przedsiębiorstwa.

System Zarządzania Procesami Biznesowymi w Przedsiębiorstwie Aurea BPM to narzędzie wspierające modelowanie, automatyzowanie, zarządzanie i optymalizowanie procesów biznesowych. System umożliwia zarządzanie procesami produkcyjnymi, zaopatrzeniowymi, marketingowo-sprzedażowymi, finansowymi i administracyjnymi.

Aurea BPM, to system informatyczny wspomagający zarządzanie procesami biznesowymi (BPMS), posiadający interfejs webowy i mobilny, wyposażony w silnik procesów, reguł biznesowych, zintegrowany modeler procesów, portal użytkownika, bazy danych, repozytorium dokumentów oraz wielowarstwowe interfejsy do systemów otoczenia.

Zintegrowane rozwiązanie dostarczające oprócz silnika procesów biznesowych również możliwości:

  • Budowy i modyfikacji formularzy elektronicznych,
  • Przygotowywania i zarządzania dokumentami,
  • Projektowania i realizacji reguł biznesowych,
  • Wsparcia dla ITIL,
  • Obsługi WebService i SOA,
  • Obsługi parametryzowalnych i kastomizowalnych rejestrów danych,
  • Korzystania z zaawansowanego mechanizmu, zarządzania użytkownikami,
  • … i wiele innych.

Na bazie naszej platformy Aurea BPM można realizować zarówno zadania prostego systemu klasy EOD, Workflow, poprzez rozwiązania B2B związane z integracją w procesie wielu heterogenicznych środowisk po skomplikowane procesy automatyzujące przetwarzanie dużych wolumenów danych.

System Aurea BPM pracuje w środowiskach Microsoft Windows, Linux, Unix wyposażonych w dowolny serwer aplikacji oraz serwer WWW i korzysta z Systemu Zarządzania Bazą Danych Oracle 11g/12c, MS Sql. Zastosowane technologie: Google Web Toolkit, Oracle PL/SQL, T-SQL, AJAX, RPC.