Success stories

 • Wdrożenie procesów biznesowych obsługujących departament kadr wraz z modułami wspomagającymi ich automatyzację w instytucji publicznej wspierającej działanie podmiotów gospodarczych w działaniach służących bezpieczeństwu użytkowania urządzeń technicznych. 2000 użytkowników systemu pracujących na 13 procesach integrujących 8 głównych systemów organizacji.
 • Wdrożenie zestawu procesów HR wraz z integracją z system płacowo-kadrowym klienta w instytucji obsługującej krajowe kolejowe przewozy pasażerskie. 7500 użytkowników systemu.
 • Wdrożenie procesu ładowania wsadów informacyjnych w instytucji niezależnej od banków, pośredniczącej w wymianie informacji pomiędzy użytkownikami systemu. Instytucja powołana w celu zbudowania kompleksowej bazy danych zawierającej informacje o zobowiązaniach klientów banków. Automatyczne procesy integrujące ponad 25 aplikacji.
 • Wdrożenie dedykowanego systemu do monitorowania aktywności klientów w instytucji gromadzącej i udostępniającej dane dotyczących zaangażowań kredytowych klientów banków i SKOK-ów. Zaawansowane pulpity monitoringu i raportowania oraz alarmowania użytkowników.
 • Wdrożenie procesu obsługującego odchodzących pracowników u niezależnego operatora telekomunikacyjnego oferującego usługi dostępowe do internetu oraz usługi głosowe. Automatyzacja i centralizacja komunikatów wysyłanych z rożnych systemów. Obsługa procesów poprzez e-mail
 • Wdrożenie procedury działań kryzysowych w instytucji publicznej pełniącej nadzór nad bezpieczeństwem oraz sytuacjami kryzysowymi w miastach.
 • Wdrożenie procesu rejestracji umowy z klientem w instytucji finansowej, która oferuje raty na ubezpieczenia komunikacyjne. Integracja z systemem produktowym. Połączenie i integracja wielu automatycznych procesów
 • Wdrożenie procesu oceny i kwalifikacji podwykonawców  w instytucji publicznej wspierającej działanie podmiotów gospodarczych w działaniach służących bezpieczeństwu użytkowania urządzeń technicznych. Automatyzacja przygotowywania dokumentów towarzyszących procesowi kwalifikacji.
 • Wdrożenie procesów biznesowych obsługujących wnioski o dofinansowanie i płatności w instytucji publicznej. Zaawansowane algorytmy walidacji wprowadzanych danych i wsparcie w obliczaniu prawidłowych wartości. Rejestry pozwalające na monitorowanie statusu wniosku. Połączenie i integracja wielu automatycznie uruchamiających się procesów.
 • Wdrożenie procesu obsługi dokumentu kosztowego w firmie zajmującej się tradycyjną archiwizacją informacji. Rejestracja faktur w dedykowanym rejestrze. Integracja z systemami wewnętrznymi firmy.
 • Wdrożenie zestawu procesów do obsługi poleceń zapłaty, wniosków o delegację służbową i wniosków urlopowych pracownika oraz obsługa kancelarii w spółce akcyjnej. Dedykowane pulpity i dashboardy dla managementu. Integracja z systemami kadrowymi firmy.
 • Wdrożenie procesu obsługi wniosku o urlop i wniosku o delegację w jednej z największych i najdynamiczniej rozwijających się stref ekonomicznych w Polsce. Integracja z aplikacją Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia Kadry i Płace, Symfonia E-dokumenty, Poczta Polska e-nadawca. Wykorzystanie nowej funkcjonalności – podpis elektroniczny oraz jego weryfikacja.